Hoạt động Công tác xã hội giao nhà tình nghĩa

Hoạt động Công tác xã hội giao nhà tình nghĩa

 

 

 

 

 

  • CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

  • Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: 073. 3937 229 - 073. 3937 230 - Fax: 073. 3937 090 - 073. 3937 567
  • Email: nhutthanhtan@yahoo.com.vn