Tổ chức phối hợp cùng Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh lấy nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương.

Sáng ngày 18-10-2022 và 25-10-2022, Công ty TNHH Nhựt Thành Tân tổ chức phối hợp cùng Công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh lấy nước thải của các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương.

 

 

Lấy nước thải của Công Ty TNHH BAO BÌ CÔNG NGHỆ BELLA

 

 

Lấy nước thải của Công Ty TNHH COUNT VINA

 

 

Lấy nước thải của Công Ty TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SƠN ÂU VIỆT

 

Biên bản lấy mẫu nước thải ngày 18-10-2022 của các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương

 

Biên bản lấy mẫu nước thải ngày 25-10-2022 của các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương

  • CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

  • Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: (0273) 3937 229 - (0273) 3937 230

    - Fax: 0

  • Email: [email protected]