Công nhân công nhật vệ sinh các tuyến đường ở Khu Công Nghiệp Tân Hương ngày 03-11-2022

Công nhân công nhật vệ sinh các tuyến đường ở Khu Công Nghiệp Tân Hương ngày 03-11-2022

Vệ sinh môi trường đường D1, N4, N3 Dụ Đức

Tỉa cây xanh đường N1

Cắt cỏ ở đường N4 ngã tư D2N4 đến D3N4

Vệ sinh tuyến nước mưa đường N3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

  • Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: (0273) 3937 229 - (0273) 3937 230

    - Fax: 0

  • Email: [email protected]