Giới thiệu

Đại diện: Bà Ngô Thị Ngọc Dung - Giám Đốc

Địa chỉ: B9/29, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM

ĐT: (0273) 3937232 - (0273) 3937229

Dự án đầu tư: KHU CÔNG NGHIỆP TÂN HƯƠNG

Địa chỉ: KCN Tân Hương, xã Tân Hương, H. Châu Thành, Tiền Giang

Diện tích tổng thể: 197.33ha

Ngày khởi công: 01/10/2006

Đơn vị quản lý: BQL Các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

  • CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

  • Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: 073. 3937 229 - 073. 3937 230 - Fax: 073. 3937 090 - 073. 3937 567
  • Email: [email protected]