Ưu đãi đầu tư

Một số ưu đãi của tỉnh dành cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương:

 

1. Thủ tục hành chính:

Ban quản lý các Khu công nghiệp thực hiện qui trình một cửa, một dấu cho các nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất theo thời gian qui định khi đến đầu tư tại Khu công nghiệp. Ban Quản Lý KCN Tân Hương sẽ là đầu mối hỗ trợ xuyên suốt cho Nhà đầu tư, Doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Khu Công Nghiệp Tân Hương.

 

2. Hỗ trợ đào tạo nghề:

Đối với các doanh nghiệp sản xuất thành lập mới có sử dụng lao động từ 200 người trở lên được tỉnh hỗ trợ chi phí đào tạo nghề được thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề cho những lao động có hộ khẩu tại Tiền Giang trong thời gian 2 năm từ khi có giấy chứng nhận đầu tư với mức hỗ trợ tối đa 300.000VNĐ/người/tháng và tổng mức hỗ trợ không quá 1.500.000VNĐ/người.

 

3. Hỗ trợ xúc tiến thương mại:

Doanh nghiệp sản xuất khi tham gia hội chợ, triễn lãm trong nước được tỉnh hỗ trợ 50% chi phí hợp lý từ Quỹ xúc tiến thương mại của tỉnh.

Đối với triễn lãm nước ngoài: được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ được hỗ trợ 50% chi phí hợp lý.

 

4. Hỗ trợ đất xây dựng nhà cho chuyên gia và cho công nhân:

Doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư từ 5triệu USD trở lên được tỉnh bố trí cho thuê 01 lô đất trong khu nhà ở chuyên gia để làm nhà ở cho chuyên gia.

Xây dựng nhà ở cho công nhân: Doanh nghiệp sẽ được bố trí cho thuê đất tùy theo qui mô dự án mà tỉnh xem xét giải quyết.

 

5. Hỗ trợ ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học- công nghệ.

Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động khoa học- công nghệ được hỗ trợ ưu đãi về triển khai đề tài, dự án nghiên cứ khoa học và phát triển công nghệ; đăng ký nhãn hiệu hàng hoá; thẩm định công nghệ; công bố tiêu chuẩn chất lượng; công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn; tham gia giải thưởng chất lượng; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các mô hình cải tiến năng suất khác mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện theo hướng dẫn của Sở khoa học và công nghệ.

 

6. Các dự án thuộc các ngành nghề khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hương

 

  • CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

  • Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: (0273) 3937 229 - (0273) 3937 230

    - Fax: 0

  • Email: [email protected]