Thủ tục cấp giấy phép đầu tư

Hồ sơ gồm:

 

Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ( theo mẫu);

Điều lệ công ty;

Giải trình kinh tế kỹ thuật( dự án đầu tư);

Báo cáo năng lực tài chính của công ty( do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư là bản sao passport công chứng nếu nhà đầu tư là một cá nhân, nếu nhà đầu tư là một tổ chức nộp bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy phép đầu tư .

Danh sách góp vốn của từng thành viên góp vốn( theo mẫu)

Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của Hội đồng thành viên hoặc của đại hội cổ đông về việc đầu tư dự án và cử người đại diện, Passport của người đại diện

 

Thời gian cấp phép:

 

Đối với dự án thuộc diện đăng ký đầu tư : 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ gồm 02 bộ Tiếng Anh và 02 bộ Tiếng Việt.

Đối với dự án thuộc diện thẩm tra dự án : 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ gồm 04-08 bộ( tùy theo ngành nghề đầu tư của dự án) được dịch sang Tiếng Anh và Tiếng Việt

 

- Quy trình đầu tư

- Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng

- Hồ sơ đăng ký/ Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Quy định ưu đãi đầu tư vào KCN Tân Hương

- Quyết định kèm theo

- Các ưu đãi thuế trong KCN Tân Hương

 

Chi tiết về hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ được hỗ trợ miễn phí từ phía Ban quản lý KCN Tân Hương trong thời gian nhanh nhất

  • CÔNG TY TNHH NHỰT THÀNH TÂN

  • Địa chỉ: KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
  • Điện thoại: (0273) 3937 229 - (0273) 3937 230

    - Fax: 0

  • Email: [email protected]